Registreer je en krijg toegang tot de activiteiten van Hilde Van Bulck.

In het vuur van de 7 Kosmische Stralen

Expansie van je bewust-ZIJN


The spiritual experience
Transformatietraject
Reeks
Ook op aanvraag

Praktische informatie

'Exploreer de domeinen van je bewustzijn.

Breng je energie in balans en activeer je levenskracht.'

Hilde Van Bulck

 


 

'De 7 Kosmische Stralen,

precies wat we in deze tijden nodig hebben

om de blik helder te houden

en met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.'

 


 

 


 

Waarover gaat 'In het vuur van de 7 Kosmische Stralen'?

 

Als we spreken over de 7 Kosmische Stralen dan spreken we over intelligenties die alles doorstromen wat leeft in het universum. Het zijn verschillende domeinen van bewustzijn die in elke mens aanwezig zijn.  Ze zijn werkzaam in alles wat je in je dagelijks leven doet en in wie je bent. Kennis over de zeven stralen vergroot de kennis over jezelf. Je begrijpt beter wie je bent, wat je meemaakt en waarom je het meemaakt.  

De werking van de 7 Stralen is gemakkelijk toepasbaar en brengt een groot gevoel van vreugde met zich mee. Ze verheldert die aspecten waarin je nog kunt groeien en geeft je een beter inzicht in wat al goed stroomt. 

Kennis over de 7 Stralen is oeroud en komt overeen met de basisenergieën van de chakra's. Ze ondersteunen de evolutie van het individu en van het collectief. Werken met de 7 Stralen brengt je energieën in balans en activeert je levenskracht. Het effect ervan voel je onmiddellijk in je dagelijks leven.

 

De 7 Stralen worden geleid door geascendeerde meesters. Ze ondersteunen de evolutie van het individu en van het collectief, brengen energieën in balans en activeren de levenskracht. Je verbinden met de 7 Kosmische Stralen brengt je op het pad naar ver-licht-ing. Via meditaties, de activering van je I AM-aanwezigheid, de energetische reizen die we maken en de exploratie via systemische opstellingen vergroot je je kennis over de kwaliteiten en de uitdagingen van elke straal. Je ervaart zelf de transformerende werking ervan. 

 

De goddelijke kleurenfrequenties die bij elke straal horen doen je oude patronen met hun bijhorende vale kleuren oplossen. Je energiepeil en je trillingsfrequentie stemmen zich af op je I AM-aanwezigheid. Acht dagen lang doe je een diepgaand zelfonderzoek via toelichting, meditatie, visualisatie, contemplatie, energetisch waarnemen, diverse werkvormen en systemische exploratie. De resultaten manifesteren zich in een multidimensioneel bewustzijn.

 


 

'De zeven stralen en systemische opstellingen,

een krachtige en magische samenwerking.

Deze combinatie is uniek in de wereld.'

 


 

Een krachtig bondgenootschap.

 

Liefhebbers van systemische opstellingen gaan hun hart kunnen ophalen. De 7 Kosmische Stralen en systemische opstellingen zijn een krachtig bondgenootschap. De samenwerking is meesterlijk en subtiel. De ervaring gaat voorbij woorden. Bij elke straal voegen we de systemische ervaring toe. De laatste dag integreren we het opstellingenwerk in de eigenheid van de 7 Kosmische Stralen. Deze combinatie is uniek in de wereld. Door deze gecombineerde aanpak, beklijft wat je geleerd hebt gemakkelijk. 

 


 

'Via de 7 Kosmische Stralen word je je bewust van je kosmische oorsprong.'

 


 

24 september 2024: Introductie-avond: Inleiding over de werking en het goddelijke plan van de 7 Kosmische Stralen

 

1 oktober 2024: Eerste straal is de straal van de wil van God, de kracht, de reiniging en bescherming.

 

8 oktober 2024: Tweede straal is de straal van liefde, verlichting en wijsheid.

 

15 oktober 2024: Derde straal is de straal van werkzame intelligentie, aanpassingsvermogen en kosmische liefde.

 

22 oktober 2024: Vierde straal is de straal van harmonie, kunst, schoonheid en ascensie via conflict.

 

5 november 2024: Vijfde straal is de straal van concrete wetenschap, kennis, waarheid, genezing en manifestatie.

 

6 november 2024: Zesde straal is de straal van toewijding, idealisme, vrede, broederschap en dienstbaarheid.

 

19 november 2024: Zevende straal is de Violette Vlam van ceremoniële orde, magie, vrijheid, reiniging, vergeving en gerechtigheid.

 

7 december 2024: Negende dag: Integratie met opstellingen geleid door de 7 Kosmische Stralen.

 


 

'Verwerf innerlijk meesterschap met de 7 Kosmische Stralen.'

 


 

De werking van de 7 Kosmische Stralen integreren in je leven, ...

 

 • neutraliseert de strijd tussen persoonlijkheid en ziel,
 • bevrijdt je van ingesleten patronen,
 • opent je voor een ruimer bewustzijn,
 • brengt je emoties tot rust, 
 • doet je de onmiddellijke impact ervan ervaren,
 • brengt je dichter bij je intuïtieve creativiteit,
 • zet innerlijke heling in gang,
 • brengt soepelheid in je relaties,
 • ontwikkelt je onderscheidingsvermogen, 
 • verhoogt je immuniteit tegen invloeden van buitenaf,
 • maakt je milder tegenover jezelf en anderen, 
 • doet je stappen vooruit zetten,
 • maakt je bewuster van wie je bent,
 • verheldert persoonlijke en professionele situaties,
 • en is wonderbaarlijk eenvoudig toe te passen in je dagelijks leven. 

 

Bovendien bereid je jezelf en je omgeving vanuit het nu voor op de toekomst. De kennis over en de werking van de stralen zal de volgende eeuwen steeds verder insijpelen in de organisatie van de maatschappij. Dit proces is al bezig. Onderwijs, politiek, geneeskunde, psychologie, financiën, economie, ... zullen de kennis en de werking ervan steeds meer omarmen.

Wat voel je? Voel jij een innerlijk engagement om samen met gelijkgestemden deel uit te maken van dit transformatietraject? Voel je welkom tussen de andere deelnemers in een integere en veilige omgeving. 

 


 

Voor iedereen die...

 

 • grote en tastbare sprongen wil maken,
 • oude kennis wil activeren,
 • wil evolueren naar wijsheid en meesterschap,
 • de eigen trillingsfrequentie wil verhogen,
 • wil werken met de universele frequenties,
 • zich de kennis van de esoterische psychologie wil eigen maken,
 • het eigen en collectieve bewustzijn wil verhogen,
 • de leer van de stralen en het systemisch werk wil combineren. 

 


 

Wat neem je mee?

 

 • diepgaande zelfkennis,
 • heldere kijk op de werking van de stralen in je leven,
 • het verlichten van je lichaam, ziel en geest,
 • zelfheling en transformatie,
 • overwinnen van je uitdagingen.

 


 

 


 

Wat anderen hebben ervaren?

 

 • 'Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen en genomen om de cursus van de 7 stralen nogmaals te volgen. Het was veel intensiever en diepgaander dan de avondcursus en de evolutie bijgevolg ook groter. Ik heb het gevoel dat ik zelf ook dieper in de cursus ben gegaan. De meditaties doen me nog steeds veel deugd en samen met het zetten van de lichtzuil geeft het mij vooral veel kracht. Kracht om mezelf meer te zijn, kracht om op te komen voor datgene waarin ik geloof en waarvoor ik wil staan en kracht om op te komen voor mezelf. Daarnaast ervaar ik vooral veel liefde. Er gaat geen dag voorbij waarin ik ze niet voel, soms groot, soms klein, maar steeds aanwezig. Ik kijk ook anders naar de uitdagingen die op mijn pad komen en probeer ze dankbaar te omarmen. Voor mij zijn het vooral de opstellingen die me geholpen hebben om tot groei, bewustzijn en evolutie te komen. Ik zou deze cursus aan iedereen aanbevelen, omdat het resultaat er onbetwistbaar zal zijn. Na deze cursus sta je bewuster en krachtiger in het leven. En bovendien voel je ook dat je bijdraagt tot een groter geheel.' (Ann Aerts)

 

 • 'Ik werd meteen uitgenodigd om in te voelen wie "Ik Ben" is. Kracht, Liefde en Licht. Ik heb dit Traject ervaren als een zeer intensief proces dat essentiële thema's naar boven heeft gehaald. De geascendeerde Meesters hebben zich in dit proces heel krachtig laten voelen. Hun hoedanigheid kwam telkens op het juiste moment het proces tijdens opstellingen ondersteunen. Het was, is een openbaring om dit te ontdekken. De meditaties die we meekregen zijn ook een volwaardige hulp om thuis deze krachten te mogen ervaren. In het vuur van de 7 stralen neemt Hilde ons mee op een heel liefdevolle manier in het verkennen van wie wij zijn als mens, als groep en hoe we onze ziel kunnen ervaren in samenwerking met deze Meesters. Hartelijk dank aan deze heel toegewijde groep vrouwen.' (Philippe Debaillie)

 

 • 'De leer van de stralen is zonder twijfel iets wat ik in mijn verder leven meeneem. In een groep met prachtige medereizigers werden we door Hilde meegenomen naar eeuwenoude wijsheid. Via diverse meditaties kon ik de kracht van de verticaliteit waarnemen en voelen in elke cel. In de liefdevolle begeleiding van Hilde staat de groei van eenieder voorop. Ze schijnt trefzeker haar licht op onze levensthema's en altijd is er ruimte voor de nodige dosis humor. Naast een diepgaand contact met de stem van je ziel, blijft vooral de ontroerende ontmoeting met Meester Sananda me bij.  Het is ook heel bijzonder om te ervaren hoe je in je dagelijks leven ondersteund en begeleid wordt als je om hulp vraagt. Ook het stilvallen van alle gedachten door het zingen van mantra's, vond ik magisch! Wil je groeien in bewustzijn, illusies doorprikken die je verhinderen om volledig jezelf te zijn en baden in het liefdevolle licht van de stralen, dan is dit transformatietraject een ware aanrader!' (Kathleen Mertens)

 

 • 'Acht heel mooie dagen die zouden mogen voortduren. De kracht en de pracht van de stralen is voelbaar in al haar eenvoud. De stralen hebben me geholpen om mijn voeten op de grond te houden en vertrouwen te hebben. Het was een boeiende reis om te ontdekken hoeveel gemakkelijker alles gaat als je de stralen erbij haalt. De helderheid waarmee Hilde het traject begeleidt is treffend.' (Karina Van Herck)

 

 • 'Het was een verrijkende ervaring met ruimte en tijd om via verschillende werkvormen in de breedte te gaan. Ik hou er beeldrijke ervaringen aan over. Benieuwd naar de toekomst.' (Sophie Van Riel)

 

 • 'Mijn vertrouwen in het goddelijke is nog meer gegroeid. De werking van de stralen tijdens de opstellingen vond ik magisch, zo eenvoudig en zo krachtig. Het voelt alsof mijn ziel meer in mijn lichaam is ingedaald. De meditaties ontroerden me door het gevoel van eenheidsbewustzijn. De blinde opstellingen brachten zoveel heling. De combinatie van de stralen en opstellingenwerk is super.' (Hilde Dufait)

 

 • 'Tijdens deze acht dagen heb ik de kracht in mezelf mogen ervarn en hoe ik deze kan oproepen via de Meesters. Ik kreeg tools die ik dagelijks kan toepassen om de beste versie van mezelf te zijn en zo bij te dragen aan een liefdevollere wereld.' (Veerle Schaltin)

 

 • 'Door deze groep en deze reeks heb ik ervaren hoe alles draait rond kosmische krachten, vibratie en Licht. Het is alsof door het mediteren constant verkeerd geprogrammeerde knoppen in mijn hoofd werden omgedraaid. De inzichten rond de paren van tegenstelling heeft mij zoveel helderheid en geestesrust gebracht. Dit zou ik graag onderwijzen in mijn klassen. Dank je wel voor je deskundige en liefdevolle begeleiding.' (Els Poppe)

 

 • 'De stralen zorgen voor een versnelling in persoonlijke ontwikkeling en ondersteunen me in het dagelijks leven. Er gaat een kracht vanuit die ik nog nooit zo heb ervaren. Ik vind het ook erg mooi dat we ze voor het collectief kunnen inzetten.' (Els Van Nuffel)

 

 • 'De opleiding heeft me dichter bij mezelf gebracht en heeft me energieën leren kennen die ik eerder niet kon benoemen. De zuil van Licht zetten vind ik heel concreet toepasbaar en ik gebruik hem effectief. Er is in mezelf iets in beweging gezet. Ik vond het ook heel fijn dat er met verschillende werkvormen werd gewerkt. De toepassing in de natuur vond ik een unieke ervaring die er zeker bij hoorde. (Ann Geens)

 

 • 'Ik had me niet verwacht aan de diepgang, de liefde, het licht en de wijsheid waarmee jij onze groep en ieder mens benaderde en onze harten opende. Jij schijnt met een krachtig, verzachtend licht op onze wonden zodat we ze zelf kunnen herkennen en helen in een veilige bedding vol liefde.' (Dominique Heiremans.)

 

 • 'Wat een mooi avontuur hebben wij mogen beleven. Net alsof we een grote reis gemaakt hebben. Ik heb aan mijn echtgenoot gevraagd of hij een verandering in mij kon waarnemen. Zijn antwoord was : “Alsof je een diepe innerlijke rust hebt gekregen.” En zo voel ik het ook, een verruiming, een verdieping.  De cursus, de healings, de opstelling… het heeft mij enorm goed gedaan. Het is precies alsof alle puzzelstukjes samen komen. Alsof ik de werking van de stralen herken, als een rode draad in mijn leven. Dank je wel voor je toewijding en aandacht waardoor ik ben kunnen groeien.' (Irène Gilissen)

 


 

Een beetje inspiratie nodig? 

 

Lees mijn blogartikels die ik met heel veel liefde heb geschreven. Ze mogen met iedereen worden gedeeld. 
Hilde Van Bulck uitnodigen en boeken.


'In het vuur van de 7 Kosmische Stralen' kan worden aangevraagd voor je organisatie, je school of je bedrijf via +32 493 24 75 47 of via [email protected].


Praktische informatie

24 september 2024


In het vuur van de 7 Kosmische Stralen

Expansie van je bewust-ZIJN


The spiritual experience
Transformatietraject
Reeks
Ook op aanvraag
€ 450

Introductieavond


dinsdag 24 september 2024 van 19u.30 tot 22u.

Great White Whale Center
Jozef Reusenslei 182, 2150 Borsbeek, BelgiëDe eerste kosmische straal van kracht


dinsdag 1 oktober 2024 van 19u.30 tot 22u.

Great White Whale Center
Jozef Reusenslei 182, 2150 Borsbeek, BelgiëDe tweede kosmische straal van liefde en wijsheid


dinsdag 8 oktober 2024 van 19u.30 tot 22u.

Great White Whale Center
Jozef Reusenslei 182, 2150 Borsbeek, BelgiëDe derde kosmische straal van creatieve intelligentie


dinsdag 15 oktober 2024 van 19u.30 tot 22u.

Great White Whale Center
Jozef Reusenslei 182, 2150 Borsbeek, BelgiëDe vierde kosmische straal van harmonie


dinsdag 22 oktober 2024 van 19u.30 tot 22u.

Great White Whale Center
Jozef Reusenslei 182, 2150 Borsbeek, BelgiëDe vijfde kosmische straal van concrete kennis en wetenschap


dinsdag 5 november 2024 van 19u.30 tot 22u.

Great White Whale Center
Jozef Reusenslei 182, 2150 Borsbeek, BelgiëDe zesde kosmische straal van toewijding en idealisme


dinsdag 12 november 2024 van 19u.30 tot 22u.

Great White Whale Center
Jozef Reusenslei 182, 2150 Borsbeek, BelgiëDe zevende kosmische straal van ceremoniële orde en organisatie


dinsdag 19 november 2024 van 19u.30 tot 22u.

Great White Whale Center
Jozef Reusenslei 182, 2150 Borsbeek, BelgiëSystemische integratie


zaterdag 7 december 2024 van 9u.30 tot 17u.

Great White Whale Center
Jozef Reusenslei 182, 2150 Borsbeek, BelgiëInspiratiemail

Schrijf je in voor de gratis inspiratiemails van Hilde Van Bulck.

Schrijf me in

'Elke inspiratiemail bevat unieke content die ik met veel liefde schrijf. Daarmee wil ik de nieuwsbrief optillen naar een hoger niveau en jou een meerwaarde aanbieden.' - Hilde Van Bulck

We bakten koekjes!
Accepteer onze lekkernijen voor een optimale gebruikservaring.

Accepteer cookies
 
Meer informatie