Registreer je en krijg toegang tot de activiteiten van Hilde Van Bulck.

Transformatietraject: Een systemische kijk voorbij stress op school.

Op weg naar liefdegedreven onderwijs


The teaching experience
The job experience
Transformatietraject
Ook op aanvraag

 


 

'De school streeft naar evenwicht en veiligheid in de vorm van vier principes.'

       Hilde Van Bulck

 


 

Scholen met minder druk op de ketel.

 


 

Waarom zou je blijven presteren onder druk?

 

Scholen en onderwijs staan onder druk. Ze staan voor nooit geziene uitdagingen: stress, bekwaam personeel vinden, nieuwe werkwijzen, angst, werkdruk, behouden van gezondheid... We kunnen erover klagen, maar dat is pure tijd- en energieverspilling.

 

Voor zij die steeds verder willen gaan in hun verbinding met de essentie van zichzelf, de essentie van de leerlingen en de essentie van onderwijs is er meer. Waarom zou je verder blijven presteren onder druk? Wat is het nut ervan? Niets!

In plaats daarvan focussen we ons en verleggen we onze aandacht bewust naar positieve resultaten. De grootste uitdaging voor onderwijsprofessionals is ontdekken wat werkt, wat de stress vermindert en wat het schoolgebeuren vlot doet verlopen.

 


 

 


 

Kunnen vier eenvoudige principes bijdragen aan een goed functionerende school?

 

De persoonlijke achtergrond van alle participanten in een school vormt een ingewikkeld netwerk om met elkaar in interactie te gaan. Dat levert interessante resultaten op, maar soms ook spetterend vuurwerk. In de opleiding 'Een systemische kijk voorbij stress op school' maak je kennis met vier eenvoudige principes waarmee een situatie kan evolueren van stress en chaos naar evenwicht en stroming. Het is een werkwijze die opvallend minder tijd vraagt, maar waarvoor wel persoonlijke betrokkenheid nodig is. Hierdoor ontwikkelt de school een onderscheidend vermogen in wat ze wel en niet zelf kan oplossen en wat kan opgelost worden in de privésfeer. Zo kan ze haar energie doeltreffender investeren. 

 


 

'Als dit in de lerarenopleiding zou zitten,

zouden we een sterkere basis hebben om te starten.' 

Juf BLO

 


 

Verstoring of ontstoring?

 

Een probleem op school toont dat er een belangrijke verstoring is in de vier principes waar je niet direct de vinger kunt op leggen. De systemische werkwijze heeft echter de mogelijkheid in zich om die verstoring op een veilige en respectvolle manier zichtbaar te maken. En wat nog belangrijker is: ze heeft de kracht om de verstoring te ontstoren. Als de principes in evenwicht worden gebracht, herleeft de school.

 


 

'De schoolomgeving vormt het decor waar

onze persoonlijke achtergrond

in verschillende gedaanten naar voren komt.' 

 Hilde Van Bulck

 


 

Openheid en toepassingsmogelijkheden

 

Op korte tijd is er in het onderwijs een grotere nieuwsgierigheid en openheid ontstaan voor het toepassen van systemisch werk of onderwijsopstellingen. Dat is niet verwonderlijk aangezien de vele toepassingmogelijkheden die er voor elk schoolniveau zijn. We verkennen terreinen waarvoor je voordien geen aandacht had. Het is eenvoudig en gemakkelijk te leren. Maar het is vooral verhelderend en geeft een welkome opluchting. 

 

Systemische onderwijsopstellingen zijn toepasbaar i.v.m. schoolmoeheid, leermotivatie, spijbelen of studiekeuze. Ze zijn nuttig bij pesterijen en uitsluitingen. Voor twijfels over klasmanagement, de job, nieuwe methodes of conflicten in het team. Voor beleidsvragen bij directie en de samenstelling van een nieuw team. De lijst is lang. 

 


 

Impact

 

Het effect van de systemische kijk op onderwijs werkt lang door. Bovendien laten systemische opstellingen elke participant in zijn/haar eigenwaarde. Elke betrokkene wordt gezien en gehoord en kan opnieuw de 'eigen' veilige plek innemen. De situatie en de betrokken personen komen in beweging. 

 


 

'Innerlijke veiligheid is dè voorwaarde om te leren,

om les en leiding te geven.' 

Hilde Van Bulck

 


 

Durf jij je nek uitsteken?

 

Ben jij iemand die niet bij de pakken blijft zitten? Iemand die de moed heeft om een nieuwe weg in te slaan? Iemand die het nieuwe samen met de collega's durft ontwikkelen? Als jij zo iemand bent, die bewust aan de slag wil gaan met zichzelf en met de mogelijkheden die je in je hebt... Als jij zo iemand bent, die streeft naar een bewustere aanpak in bewustere scholen om leerlingen op een bewustere manier te begeleiden, dan heb ik een aanbod voor jou. Het nieuwe normaal zal er dan anders uitzien dan men nu beschrijft. Het zal een wereld van mogelijkheden en kansen openen. 

 

Maak het jezelf gemakkelijker. Maak jezelf enkele inzichten rijker die je reuzenstappen doen zetten naar een mooi en liefdegedreven onderwijs waar iedereen zichzelf mag zijn. Neem deel aan 'Een systemische kijk voorbij stress op school' en stel je daarbij voor hoe je verlangen werkelijkheid wordt. 

 


 

Als jij groeit, groeit de groep.

 

Wat je kan verwachten is een begeleiding op maat door iemand die het werkveld kent, met aandacht voor de groep enerzijds en voor jou als individu anderzijds. We werken samen én op maat van elke deelnemer. Als jij groeit, groeit de groep. We werken interactief vanuit jouw fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch bewustzijn. We leren onze functie in het onderwijs uitoefenen met het behoud, zelfs met een stijging van onze energie. Veel minder stress dus. Jouw groei zal door je personeel of leerlingen waargenomen worden waardoor ze met meer plezier zullen deelnemen aan het schoolgebeuren. En dus ook met betere resultaten. Feedback met een spiegelend effect recht vanuit het hart krijg je er zomaar bij. 

 


 

'Als een probleem niet opgelost geraakt,

zet het dan op de eerste plaats.'

Hilde Van Bulck

 


 

Voor wie?

 

Voor schooldirecteurs en andere leidinggevenden die…

 • het innerlijk en uiterlijk leiderschap willen bekrachtigen,
 • op een gezonde manier willen omgaan met de vele stressfactoren,
 • de dreiging van stress en burn-out in de school willen verminderen,
 • de pedagogische visie willen afstemmen op de werkelijke leef- en leerbehoeften van de leerlingen,
 • die een systemische kijk op het schoolbeleid willen verwerven.

 

Voor leerkrachten die…

 • met veel energie willen lesgeven,
 • hun klasmanagement willen optimaliseren,
 • met minder inspanning de leerlingen willen motiveren,
 • het innerlijk en uiterlijk leiderschap willen bekrachtingen,
 • een systemische kijk op het klasgebeuren willen verwerven.

 

Voor schoolteams die…

 • hun samenwerking willen optimaliseren,
 • hun nieuwe visie, doelen en plannen willen verfijnen,
 • stress- en burn-out factoren willen minimaliseren,
 • het pestbeleid willen optimaliseren,
 • vanuit een systemische kijk meer inzicht willen krijgen in de werking van een school.

 

 • Pedagogisch begeleiders
 • Studenten
 • Docenten
 • CLB
 • Onderwijscoaches
 • Beleidsmakers

 

Kortom, voor alle onderwijsprofessionals die school in hun hart dragen. 

 


 

'Als jij groeit, groeit de groep.

Als de groep groeit, groeit de school.'

Hilde Van Bulck

 


 

 


 

Wat neem je mee?

 

 • onmiddellijke toepasbaarheid van Teaching by being,
 • systemische inzichten die je ondersteunen in de omgang met moeilijkheden,
 • toepassen van de systemische inzichten,
 • transformatie van innerlijk naar uiterlijk leiderschap,
 • personeelsmanagement op een hoger niveau,
 • klasmanagement op een hoger niveau,
 • beter begrip van leerlingen en de klasdynamiek
 • blijheid en vrijheid,
 • meer ontspanning, minder stress, meer innerlijke rust,
 • inspiratie en engagement,
 • zelfvertrouwen en eigenwaarde,
 • zin in collegialiteit, in je job,
 • vertrouwen in je capaciteiten,
 • levens- en leervreugde,
 • creatieve intelligentie,
 • concentratie- en waarnemingsvermogen.

 


 

Wat deelnemers zeggen.

 

 • 'Deze opleiding betekende voor mij dichter bij mezelf komen en bij mezelf blijven. Ik heb leren  voelen wat het is om wel of niet aanwezig te zijn. Ik word nu minder gemakkelijk meegesleept in emoties en verhalen van anderen. Het is zo krachtig om via opstellingen de verstrikkingen en de impact ervan in scholen te ervaren. De toepasbaarheid van wat we geleerd hebben, ga ik meenemen in de opleidingen die ik geef.' (Eva Franck - onderwijsbeleid)

 

 • 'Deze opleiding heeft me bruikbare handvaten gegeven om elke dag opnieuw in mijn leer-kracht te gaan staan. Het mooie is dat de handvaten al in mij aanwezig zijn. Ik moet ze gewoon gebruiken. Ik besef nu dat niets anders gaat bewegen als ik het niet doe. Ik ben bewuster geworden en durf meer te experimenteren. Als dit in de lerarenopleiding zou zitten, zouden we eens sterkere basis hebben om te starten.' (Line Willaert - juf Buitengewoon onderwijs)

 

 • 'Super interessante, fascinerende, geestverruimende opleiding!' (Sam Hellemans, leerkracht LO - basisonderwijs) 

 

 • 'De opleiding heeft me gemotiveerd om een eigen project rond bewustwording bij leerkrachten neer te zitten in mijn school. Ik blijf bijleren en voel me weer een stuk lichter.  (Nadia Druyts - Leerkracht LO)

 

 • 'Wat ik in deze opleiding heb geleerd zou een veiliger leerklimaat kunnen neerzetten voor alle bij een school betrokken partijen.' (Karen Crabbé - Zorgcoördinator) 

 


 

Extraatje

 

+ 1 x 30 minuten gratis online coaching

+ Boek: De eigenwijze kikker - gratis

 

Opleidingsdagen: 8

Opleidingsuren: 43

 

Nascholingscertificaat 

 


 

Heb je nood aan een individueel traject,

dan is Pedagogische coaching zeker iets voor jou.

 


 

Wist je al dat...?

 

 • al mijn lezingen, workshops, transformatietrajecten en systemische opstellingen toepasbaar zijn op alle niveaus van een school: voor beginnende of doorwinterde leerkrachten, voor beginnende of doorwinterde directeurs, voor beginnende of doorwinterde (zorg)coördinatoren, ...?
 • mijn werking steeds afgestemd is op de doelgroep die deelneemt?
 • ik put uit een grote ervaringsmand in het onderwijs?
 • ik alles wat ik aanleer heb getoetst in de praktijk? 
 • heel wat onderwijsprofessionals je al zijn voorgegaan en hebben toegepast wat ze hebben geleerd?
 • ik wil bijdragen om het onderwijs lichter te maken?
 • je steeds vrijblijvend een verkennend gesprek kan aangaan voor een traject in je school? 

 

Hilde Van Bulck uitnodigen en boeken.


'Transformatietraject: Een systemische kijk voorbij stress op school.' kan worden aangevraagd voor je organisatie, je school of je bedrijf via +32 493 24 75 47 of via [email protected].


De eigenwijze kikker

Het geheim van lesgeven en opvoedenHèt boek voor bewuste scholen en vitale leerkrachten.


De tijd van aanmodderen is voorbij. Vanuit haar rol als transformator, directeur, leerkracht, ouder en oma biedt Hilde nieuwe oplossingen aan waar niemand aan denkt. Ze laat in heldere voorbeelden zien hoe we leerproblemen en moeilijk gedrag creatiever kunnen aanpakken dan we tot nog toe deden.


Wil je dat je kind gelukkig is en talentrijk schittert op school? Dan zetten we in op de eigenwijsheid om betere resultaten, prettiger gedrag en creatieve samenwerking te bekomen. De kinderen worden er blij van. De leerkrachten, de directie en jij ook!


De eigenwijze kikker is een boek vol doorleefde ervaringen en concrete oefeningen voor scholen in beweging. Het is geschikt voor elk onderwijsniveau en werd geschreven om volwassenen en kinderen te bekrachtigen. Dit boek is onontbeerlijk in elke lerarenopleiding.Inspiratiemail

Schrijf je in voor de gratis inspiratiemails van Hilde Van Bulck.

Schrijf me in

'Elke inspiratiemail bevat unieke content die ik met veel liefde schrijf. Daarmee wil ik de nieuwsbrief optillen naar een hoger niveau en jou een meerwaarde aanbieden.' - Hilde Van Bulck

We bakten koekjes!
Accepteer onze lekkernijen voor een optimale gebruikservaring.

Accepteer cookies
 
Meer informatie