Schrijf je in voor de gratis inspiratiemails van Hilde Van Bulck.

Jaaropleiding Familieopstellingen: Systemic Leadership Awareness - Ontdekkingsjaar


The job experience
The life experience
The teaching experience
Opstellingen
Transformatietraject
Reeks

Praktische informatie

Transformerende jaaropleiding familieopstellingen met zachte paardenkracht.


Excelleren in je innerlijke levensreis

 


 

 


 

 


 

Gratis inspirerend oriëntatiewebinar

 

Weet je nog niet goed wie, wat, waar, waarom of hoe? Geen nood. Je kunt gratis deelnemen aan een inspirerende info-avond over Systemic Leadership Awareness - het ontdekkingsjaar. 

Op dat moment kun je een blik werpen op de inhoud van de opleiding en al je vragen stellen. 

 

Gratis inspirerend oriëntatiewebinar

Jaaropleiding familieopstellingen

Systemic Leadership Awareness 

Online

 

Vrijdag 23 augustus 2024

Van 19.30 u. tot 21 u.

 


 

 


 

Waarom leiderschap? De reis met en in jezelf.

 

Niet enkel CEO's en andere hoog geplaatste posities hebben leiderschapsvaardigheden nodig. Iedereen kan de innerlijke houding van een leider gebruiken om de grootste reis van zijn/haar leven te maken. Dat is de reis met en in jezelf. Ongeacht waar je in de wereld naartoe reist, er is geen reis zo avontuurlijk, uitdagend, diepgaand en voldoeninggevend als je uitmuntend innerlijk leiderschap te ontkenenen en zo je eigen leven in handen te nemen. Er is geen enkele vorm van echt leiderschap die goed kan uitgeoefend worden zonder eerst het innerlijk leiderschap te ontwikkelen. Systemisch werk en familieopstellingen zijn er een uitstekend middel voor. 

 


 

Waarom awareness? Een sterke intuïtieve opleiding.

 

Awareness is het kunnen waarnemen van een bepaalde situatie. Het is niet bedenken wat een situatie is, maar ze kunnen gewaarworden, ervaren en er een gevoeligheid voor ontwikkelen zonder te interpreteren. Het is een aspect van bewust aanwezig zijn dat de kwaliteit van alles wat je onderneemt verstevigt en vergroot. Alles wat je doet, functioneert beter als je het doet vanuit die gewaarwording en gevoeligheid. Daarom besteden we tijdens de jaaropleiding tijd en energie aan deze staat van zijn. Ze vergemakkelijkt het werken met systemische opstellingen aanzienlijk en is een onmisbare meerwaarde in je leven.
Soms hoor ik mensen zeggen dat een bepaalde methode 'bij hen' niet werkt. Vanaf ze hun waarnemingsvermogen of hun awareness ontwikkelen en inzetten, stopt dit argument. Dit wil zeggen dat ze hun intuïtief vermogen sterk hebben ontwikkeld. De kans is reëel dat het ook bij jou gebeurt, want dit is een sterke intuïtieve opleiding.

 

 


 

Waarom systemisch? Het verlangen om thuis te komen.

 

Het antwoord op deze vraag is simpel. We maken allemaal deel uit van een systeem, om juist te zijn van meerdere systemen. Kort samengevat kunnen we zeggen dat alles en iedereen in het systeem met elkaar in verbinding staat, elkaar betekenis geeft en van elkaar afhankelijk is. Een verandering in één deel, heeft invloed op de andere delen. Ons leven lang functioneren we in die systemen. Het systeem dat ons het sterktst beroert en waarmee we diepgaand verbonden zijn, is ons eigen familiesysteem. Onbewust dragen we de verhalen, de onverwerkte emoties en onbewuste patronen van onze voorouders met ons mee, of we het willen of niet. De zielsverbondenheid van de familieleden leidt tot loyaliteiten en een diep verlangen om thuis te willen komen en erbij te horen. We functioneren in de pijn, het verdriet, de woede en de angsten die door ons systeem stromen en zitten opgezadeld met de effecten ervan tot we niet meer kunnen. Ze beïnvloeden ons eigen welbevinden, onze gedachtenpatronen en overtuigingen, onze relaties, werk, ondernemerschap, welvaart en gezondheid. Kortom, ze zitten in veelvoud in ons leven verweven zoals draadjes in een stof zijn geweven. Ze zijn er, maar je ziet het onderscheid niet meer.

 


 

 


 

Waarom familieopstellingen? Opluchting als resultaat.

 

Opstellingen zijn een eenvoudige, maar een unieke methode die het kluwen van loyaliteiten en verstrikkingen met het familiesysteem zichtbaar maken. Ze zijn mysterieus en tegelijkertijd heel helder. De methode wordt over de hele wereld beoefend en steeds meer wetenschappelijk onderzocht. Familieopstellingen vinden ingang in alle geledingen van de maatschappij. Ze zullen in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen in alle domeinen waar het leven zich afspeelt: relaties, economie, financiën, gezondheid, opvoeding en politiek. Door de opstellingen komen de onbewuste patronen naar de oppervlakte waardoor ze kunnen doorademd worden. Het helingsproces vindt plaats met een groot gevoel van opluchting tot gevolg. 

 

Je kunt opstellingen inzetten om zelf iets te onderzoeken. Ze kunnen één op één toegepast worden en ze zijn mogelijk in groep waarbij andere personen als representant beschikbaar zijn. Bovendien vragen ze weinig tijd in vergelijking met andere werkwijzen. 

 


 

Waarom zachte paardenkracht? De perfecte spiegel.

 

Awareness is een natuurlijk gegeven. We zijn er allemaal mee geboren. Onderweg zijn we deze natuurlijke gave steeds meer verloren met alle gevolgen die er uit voortvloeien. Uiteindelijk gaan we er opnieuw naar op zoek. Paarden zijn altijd in een staat van sensitieve waarneming, in het hier en nu, aanwezig in het moment. Ze reageren net zoals wij op elke verandering die in het veld plaatsvindt. Ze zijn de spiegel waarin onze balans of onbalans wordt gereflecteerd. Ze kunnen niet niet reageren. De samenwerking met de paarden ontstaat organisch en is bijzonder helend. Tijdens de opleiding voorzien we één dag systemische paardencoaching en één dag systemisch werk met de paarden. Alhoewel de nadruk ligt op de familieopstellingen sluiten de opleiding en de zachte paardenkracht naadloos bij elkaar aan.

 

 


 

Waarom een knipoog naar organisatieopstellingen? Alles hangt samen.

 

De patronen uit ons familiesysteem beïnvloeden niet enkel ons persoonlijk leven. We nemen ze elke dag mee naar ons werk. Ze gaan er in interactie met de patronen van de andere collega's en iedereen waarmee je werkt. De werkvloer is bijgevolg het manifestatieplatform voor onverwerkte emoties die erom ijveren om gezien en gehoord te worden en een goede plek te krijgen. De moeilijkheden, uitdagingen en conflicten waarmee je op het werk te maken krijgt, zijn er de zichtbare resultaten van. Zoals uiterlijk leiderschap pas echt kan gedijen vanuit een gedragen innerlijk leiderschap, zo vragen de problemen op het werk dikwijls (maar niet altijd) om eerst het persoonlijk systeem in evenwicht te brengen. We weven dus een draadje van familieopstellingen naar organisatieopstellingen.

 


 

 


 

Waarom voor jou? Groei doet je bruisen van het leven.

 

 • Je wil als professioneel opsteller aan de slag gaan om anderen verder op hun levenspad te begeleiden. 
 • Je bent steeds bezig om problemen van anderen op te lossen, waarbij je soms vast komt te zitten. Systemisch leiderschapsbewustzijn is een toegevoegde waarde aan de kennis die je al toepast. Je vindt er antwoorden mee die je anders niet bereikt. 
 • Je botst regelmatig tegen de muren van je eigen patronen. Je bent op zoek naar een tool die je dichter bij jezelf brengt,  inzichten geeft, je verbinding met je bron herstelt en die je vooral beter doet voelen.

 

 • Voor therapeuten, coaches, zorgverleners, hulpverleners, e.a.
 • Voor leerkrachten, directie, zorg-coördinatoren, pedagogisch begeleiders, clb-medewerkers, e.a.
 • Voor leidinggevenden, zelfstandigen, ondernemers, e.a.
 • Voor particulieren die hun persoonlijke groei willen ondersteunen, maar geen functie als professioneel opsteller ambiëren. 

 

Voor diegenen die...

 • een dieper inzicht in het persoonlijk familiesysteem willen verwerven,
 • zichzelf beter willen leren kennen en persoonlijke groei nastreven,
 • zich willen vrij maken van de druk en de trekkracht van het verleden,
 • een intrinsieke levens- en leerbereidheid willen leven,
 • de kracht van eenvoud willen inzetten,
 • willen leven in contact met de ware zielsbestemming,
 • mee willen bouwen aan een verlichte wereld en mensheid,
 • zichzelf en anderen een optimale levensruimte, vrijheid en veiligheid willen geven,
 • de eigen creatieve intelligentie willen ontwikkelen,
 • een hoger bewust-zijn willen leven en verspreiden,
 • lichter en vrijer door het leven willen gaan.

 

De opleiding Systemic Leadership Awareness is geen medische of psychologische begeleiding. Daarvoor dien je de bevoegde gezondheidsdiensten te contacteren.


 

 


 

Welke resultaten mag je verwachten? Omarm de verrassingen.

 

 • Na de jaaropleiding is er verandering in wie je bent en hoe je naar het leven kijkt.
 • Je afstemmingsvermogen is verruimd en je oordelen zijn verminderd.
 • Met de kennis en de ervaringen kun je met vertrouwen en veilig aan de slag. 
 • Oude patronen zijn vrijgekomen en je levensenergie stroomt beter. 
 • Innerlijk werk is je vertouwd.
 • Je werk is in evolutie.
 • Je bent innerlijk vrijer om anderen te begeleiden.
 • Je ervaart de werkwijze als eerlijk, direct en transformerend.
 • Je hebt goesting naar meer.

 

 


 

Wat leer je tijdens de opleiding? 

 

De opleiding is naast de theorie, heel praktijkgericht. We oefenen veel op verschillende manieren in veel verschillende contexten. Wat we lijfelijk ervaren, beklijft. 

Tussen de opleidingsblokken door zijn er intervisiedagen die door de samengestelde groepen zelf zijn te bepalen. Voor die intervisiedagen krijg je verdiepingsoefeningen om het geleerde verder te verkennen. 

 

 • Je traint jezelf in sensitief waarnemingsvermogen.
 • Je verdiept je in het systemisch werk, familie- en organisatieopstellingen.
 • Je leert in alle omstandigheden kijken door een systemische bril.
 • Je onderzoekt je eigen levensthema's en patronen.
 • Je maakt jezelf vrij van lijderschap (geen spellingsfout) om authentiek leiderschap op te nemen.
 • Je werkt vanuit het lege midden.
 • Je werkt voorbij het gebruik van woorden.
 • Je krijgt oog voor de wetmatigheden in een systeem.
 • Je luistert naar de intelligentie van je lichaam.
 • Je zoekt naar de onderliggende oorzaken van schijnbaar onoplosbare problemen.
 • Als hulpverlener kun je anderen deskundig begeleiden.
 • Je gebruikt de meest doeltreffende methode om problemen te transformeren.
 • Je begeleidt in één op één situaties en voor groepen.
 • Je werkt vanuit een gevoel van veiligheid.
 • Je ontwikkelt accuraatheid. 
 • Je vergaart kennis over vele levensthema’s.
 • Je integreert het opstellingenwerk in je eigen professionele situatie.

 

 

Je ontvangt een (digitale) syllabus met extra oefeningen, verwijzingen en verdiepingen. 

De groepsenergie en haar groei zijn uiteraard niet te versmaden. De verbinding tussen de groepsleden is een meerwaarde voor het individu, de groep en het traject zelf. Na de opleiding kan de groep de kern zijn om op terug te vallen.

Verder maken we ruimte en tijd voor ontspanning, reflectie, beweging, ademhaling en andere verrassingen. En de paarden natuurlijk. De gemeenschappelijke humor is het extra ingrediënt dat het systemisch werk lichter verteerbaar maakt. 

 

 


 

De impact van de opsteller - De engagementsvraag

 

Als je gaat werken met systemische opstellingen vraagt dit van jou een integere en tegelijkertijd krachtige innerlijke houding. Werken met het wetend veld vraagt een subtiele en fijnbesnaarde afstemming. Werken met deze mooie werkwijze verdraagt geen slordigheden als je met je cliënten werkt. 

Daarom ga ik graag van start met een groep geëngageerde mensen die bereid zijn hun eigen innerlijke reis te maken, die tijd en energie willen vrijmaken voor de opleiding, extra opstellingendagen, de intervisie en de opdrachten. Je ontvangt voor de aanvang van de opleiding een intake vragenlijst.

 

 


 

Jouw trajectbegeleidster

 

 • werkt sinds 2006 met systemische opstellingen (18 jaar ervaring),
 • heeft zich gespecialiseerd in familieopstellingen, onderwijsopstellingen en systemische opstellingen met de 7 universele bewustzijnsniveaus,
 • integreert sinds 1994 energetisch bewustzijn/awareness in haar leven (30 jaar ervaring),
 • heeft haar eigen stijl ontwikkeld,
 • luistert naar haar innerlijke leiding,
 • heeft een sterk ontwikkeld spiegelend vermogen,
 • wordt gewaardeerd voor het veilig kader dat ze tijdens de opleidingen creëert,
 • zet aan tot inspiratie, motivatie en activatie,
 • vindt aanwezig zijn in dit moment van wezenlijk belang,
 • wordt gelukkig van het begeleiden van groepen,
 • en zij streeft naar het hoogste bewustzijnspotentieel voor zichzelf en haar medemensen.

 


 

Missie, visie en doel

 

 • Mensen uitnodigen uit om hun onzichtbare patronen zichtbaar te maken zodat ze problemen kunnen omzetten in groeikansen.
 • Mensen maken deel uit van een groot plan voor de mensheid en de aarde. Mensen uitnodigen tot bewustzijn om de oneindige mogelijkheden van de verbinding met het plan te ervaren. 
 • Individuele bewustzijnsontplooiing als basis voor de groeistappen van het collectief bewustzijn.
 • Ontwaken en bewustzijn gaan hand in hand en dragen bij aan een leefbaardere en liefdevollere wereld voor iedereen. We geven dit als een geschenk door aan de volgende generaties.

 

 


 

Veelvoorkomende woorden over de professionele begeleiding.

 

 • Confronterend, empatisch, voedend en respectvol.
 • Benadering van de mens en de ziel. 
 • Warmte, veiligheid, geborgenheid.
 • Laserscherpe helderheid, accuraat.
 • Diepgang, liefde, licht en wijsheid.
 • Professioneel en integer. 
 • Unieke stijl en humor. 

 

 


 

Gastdocenten. Mirakels creëren in samenwerking.

 

Tijdens de opleiding verwelkomen we enkele bijzondere gastdocenten:

 

 • Joeri De Belie en An Van Kelst zijn gecertificeerde Horse Reflected coaches. Ze begeleiden de dag met de paardencoaching op de Hottentothoeve.
 • Oliver Schelinski van de Horse Coaching Academy sluit de opleiding af met een dag systemisch werk met de paarden.

 

 

 


 

De locatie, een plek met ademruimte.

 

Het transformatietraject gaat door in het domein van de eeuwenoude, maar gerenoveerde, Hottentothoeve in Bonheide, vlakbij Mechelen. Ze biedt een wijds uitzicht op de groene omgeving en de paarden staan vlakbij. De hoeve ligt in het natuurgebied Cassenbroek waar je uitgebreid kunt gaan wandelen in het bos, de heide en tussen de weilanden. We worden dus omgeven door rust, wat ideaal is voor een opleiding familieopstellingen.

 

 


 

Certificaat

 

Opstellingenwerk is een werk dat veel diepgang en respect vraagt. Het is fijngevoelige materie die de nodige omzichtigheid vergt. Het werk verlangt een integere houding van de opsteller en de bereidheid om de eigen rugzak leeg te maken. Opstellingen en cliënten kunnen enkel goed begeleid worden als aan deze voorwaarden wordt voldaan.

 

Op het einde van de opleiding ontvang je een certificaat dat aan bpaalde voorwaarden moet voldoen. Ze zorgen voor een verdieping van je traject, wat achteraf meestal erg wordt gewaardeerd. De datum voor de certificatenuitreiking wordt met de groep bepaald.

 

 • Je bent verplicht aanwezig tijdens de opleiding.
 • Je neemt elke keer deel aan de intervisiegroepen.
 • Je neemt minstens drie keer deel aan de opstellingendagen in Borsbeek. 
 • Je maakt een synthese van je evolutie en je belangrijkste inzichten tijdens de intervisiegroepen.
 • Je kiest een relevant thema voor je persoonlijk werk.
 • Je bent aanwezig op de uitreikingsdag van de certificaten.
 • Als je deelneemt voor eigen groei, gelden dezelfde afspraken om een certificaat te bekomen.

 

 


 

Kompasgesprek

 

Heb je nog twijfels of vragen voor je definitief beslist om deel te nemen? Vraag vrijblijvend een kompasgesprek aan dat je de meest geschikte richting aanwijst. 

 


 

Tarief

 

In het tarief zijn inbegrepen:

 

 • de volledige live opleiding tijdens de opgegeven data,
 • coaching (1 dag) en opstellingen met paarden (1 dag),
 • drie extra deelnames als representant aan de opstellingendagen in Borsbeek,
 • een syllabus,
 • een online omgeving voor extra oefeningen, verdieping en verwijzingen,
 • audio- en filmopnames, fotoreportages
 • drank, versnaperingen en een heerlijke lunch,
 • het gebruik van het domein van de Hottentothoeve,
 • de volle aanwezigheid van de docenten,
 • de verbinding van de groep,
 • het certificaat,
 • de parking,
 • en de weersomstandigheden.

 

Voor het juiste tarief en korting scroll verder naar praktische informatie. 

 


 

Overnachting 

 

 • Overnachting is mogelijk bij de vele dichtbij gelegen hotels en B&B's.

 

 


 

Wat vertellen vorige deelnemers?

 

 • Wat is er met mij gebeurd doorheen dit traject? Hoe herken ik mezelf nu? Ik heb leren loslaten én leren verbinden. In beide gevallen heb ik een groter gevoel van vrijheid gevonden. Er is ruimte gekomen om gevoelens te laten zijn in hun eigen ongebreidelde vorm, in een innerlijke ruimte die veel groter is dan ik voorheen gekend heb. (Jonas, leraar)
 • Een goede docent heeft goede cursisten. Ik heb veel kunnen bijleren van de andere cursisten die deze opleiding volgden. (Nele, bediende)
 • Ik wil je bedanken voor de mooie opleiding gevuld met doorleefde én levende informatie, interactieve oefeningen, het zorgen voor de juiste wisselwerking tussen zorg en uitdaging tot groei, voor het bewaken van de veiligheid,… (Godelieve, onderzoeker, paardencoach)
 • Toen ik gisteren naast je kwam zitten om iets te vragen voelde het voor mij als tanken bij moeder aarde. Dankjewel hiervoor. Je hebt me een zeer waardevolle opleiding gegeven. Ik heb respect voor wie je bent en ik hoop nog vaak eens te kunnen komen tanken bij moeder aarde. Jij ben een ‘groot’ iemand en je licht straalt ver. (Anne-Marie, beleidsmedewerker)
 • Ik ben blij dat dit transformatietraject zo intens heeft bijgedragen tot wie ik nu ben. Een weg die schaduwen heeft getoond die ik nog niet of te weinig durfde te omarmen. (Anny, coördinator, leerkracht)
 • Dank je wel voor de helderheid, de verbondenheid en de integriteit van dit proces waarmee ik inzichten kreeg. Ik heb de toegang tot mijn hart gevonden. Dit heeft bijgedragen aan een innerlijke verandering van mijn persoonlijk en professionele leven. (Caroline, schooldirecteur)
 • Dank je voor de kwaliteitsvolle cursus, de veilige haven en de onvoorwaardelijke liefde die je bood tijdens deze opleiding. (Kim, projectmanager)
 • Dank je wel voor de mooie reis. (Anja, rouwconsulent)
 • Ik heb met deze opleiding mijn doel bereikt. (Peter, juwelier)


 

Zin in meer? 

 

Heb je zin om je meer in opstellingen te verdiepen?

 

 • Maandelijkse familieopstellingendagen in Borsbeek.  16 juni en van september 2024 tot en met juni 2025.
 • 21 augustus: Alles-wat-je-wilt-weten-live-event-over-familieopstellingen

 

Een combinatie van opstellingen en andere energetische invalshoeken om jezelf een boost te geven. Een zinvolle vakantie op een unieke locatie. 

 

Ontdekkingsjaar in combinatie met zachte paardenkracht. Acht modules van twee dagen. Op een zalige locatie.

 

 


Praktische informatie

28 september 2024


Jaaropleiding Familieopstellingen: Systemic Leadership Awareness - Ontdekkingsjaar


The job experience
The life experience
The teaching experience
Opstellingen
Transformatietraject
Reeks
€ 3.795

Module 1


van zaterdag 28 september 2024 van 10u. tot 18u.
tot zondag 29 september 2024 van 10u. tot 18u.

Hottentothoeve
Cassenbroek 1, 2820 Bonheiden , BelgiëModule 2


van zaterdag 19 oktober 2024 van 10u. tot 18u.
tot zondag 20 oktober 2024 van 10u. tot 18u.

Hottentothoeve
Cassenbroek 1, 2820 Bonheiden , BelgiëModule 3


van zaterdag 16 november 2024 van 10u. tot 18u.
tot zondag 17 november 2024 van 10u. tot 18u.

Hottentothoeve
Cassenbroek 1, 2820 Bonheiden , BelgiëModule 4


van zaterdag 14 december 2024 van 10u. tot 18u.
tot zondag 15 december 2024 van 10u. tot 18u.

Hottentothoeve
Cassenbroek 1, 2820 Bonheiden , BelgiëModule 5


van zaterdag 18 januari 2025 van 10u. tot 18u.
tot zondag 19 januari 2025 van 10u. tot 18u.

Hottentothoeve
Cassenbroek 1, 2820 Bonheiden , BelgiëModule 6


van zaterdag 15 februari 2025 van 10u. tot 18u.
tot zondag 16 februari 2025 van 10u. tot 18u.

Hottentothoeve
Cassenbroek 1, 2820 Bonheiden , BelgiëModule 7


van zaterdag 15 maart 2025 van 10u. tot 18u.
tot zondag 16 maart 2025 van 10u. tot 18u.

Hottentothoeve
Cassenbroek 1, 2820 Bonheiden , BelgiëModule 8


van zaterdag 26 april 2025 van 10u. tot 18u.
tot zondag 27 april 2025 van 10u. tot 18u.

Hottentothoeve
Cassenbroek 1, 2820 Bonheiden , België
Inspiratiemail

Schrijf je in voor de gratis inspiratiemails van Hilde Van Bulck.

Schrijf me in

'Elke inspiratiemail bevat unieke content die ik met veel liefde schrijf. Daarmee wil ik de nieuwsbrief optillen naar een hoger niveau en jou een meerwaarde aanbieden.' - Hilde Van Bulck

We bakten koekjes!
Accepteer onze lekkernijen voor een optimale gebruikservaring.

Accepteer cookies
 
Meer informatie