Registreer je en krijg toegang tot de activiteiten van Hilde Van Bulck.

Onderwijsopstellingen bieden een heldere systemische kijk op de onderwijspraktijk

Een wegwijzer voor het neutraliseren van problemen op school


The teaching experience
Opstellingen
Ook op aanvraag

 

 


 

 

Onderwijsopstellingen brengen ingewikkelde problemen in scholen

op een eenvoudige manier in beweging.

 


 

Ze kunnen ingezet worden om het pedagogische project van de school uit te werken

of plannen op voorhand te toetsen.

 

 

Je haalt goede resultaten bij drukke, onrustige leerlingen.

 


 

Een woordje uitleg.

 

Waarom zou je verder ploeteren in moeizaam contact? Waarom zou je je stukbijten op dat dossier dat maar niet opgelost lijkt te geraken? Waarom zou je met een ongemakkelijk gevoel blijven rondlopen? Waarom zou je lijden onder de luidruchtigheid van je klasgroep? Waarom zou je wakker liggen van de schijnbaar onoplosbare situatie? Het lijstje met de waarom-vragen is oneindig. 

 

Het is antwoord is simpel. Het kan anders. Met onderwijsopstellingen kun je de onderliggende dynamiek die achter je waarom-vragen schuilgaat, zichtbaar maken. Daardoor begrijp je wat er werkelijk speelt. Dat is iets anders dan wat je dacht dat er speelde. Door de onderliggende dynamiek helder voor jou te zien, verandert je innerlijk kijk op de situatie. Zoals je weet kun je iemand anders niet veranderen, maar wel je eigen visie. Dit heeft een quasi onmiddellijk effect op de situatie in kwestie. Ze komt in beweging. Ze evolueert. De situatie wordt gemakkelijker hanteerbaar of verdwijnt. Het spanningsveld dat een onbalans veroorzaakte, wordt geneutraliseerd

 

Onderwijsopstellingen vragen minder tijd dan andere oplossingsmethodes en het effect ervan is quasi onmiddellijk merkbaarZe creëren kleur en beweging in versteende patronen die niet meer werken. Scholen, directies, leerkrachten, studenten of ouders krijgen andere antwoorden dan de antwoorden die ze denken te kennen. 

 

De toepassingsmogelijkheden van onderwijsopstellingen zijn werkelijk oneindig. Je kunt elk thema op elk niveau opstellen. Ze worden ingeschakeld als een doeltreffend hulp- en beleidsmiddel waardoor je krachtiger in je functie staat, de leerlingen er voordeel bij hebben, leren gemakkelijker wordt, schoolprestaties stijgen en de samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, directie en ouders verbetert. Opstellingen zijn een waardevolle aanvulling op de deskundigheid die een school al heeft.

 

Een onderwijsopstelling is geen theoretisch model. Je kunt erover praten, maar dat is niet voldoende. Je moet hebben deelgenomen om te weten hoe deze werkwijze je blik verruimt en zorgt voor beweging en herstel. Samen met andere onderwijsprofessionals werken we aan het in beweging brengen van probleemsituaties of het onderzoeken van nieuwe plannen. Een ervaring die je niet wilt missen. Hier moet je écht bij zijn. Doet jouw school mee? Ben jij één de pioniers die deze verlichtende werkwijze mee uitdraagt in de scholen? Om het even welke functie je uitvoert, je verdient het om op een aangename rustige, maar toch dynamische manier je werk te doen. Laat deze kans niet voorbij gaan, en maak deel uit van één van de grootste maar liefdevolle (r)evoluties in het onderwijs.

 

Het is mijn doel om onderwijsopstellingen op grote schaal kenbaar te maken in de scholen en op alle plaatsen waar men met kinderen en jongeren werkt. De systemische kennis brengt grote voordelen met zich mee en zijn tijdbesparend.

 


 

 

Professionele behoeften in scholen

 

Wat is de waarde van onderwijsopstellingen en hoe kan deze methode helpen bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling?

 

1. Persoonlijke en professionele groei 

 

"Ben je klaar om nieuwe inzichten te verkrijgen over je rol als directeur of leerkracht?"

 

Onderwijsopstellingen bieden een unieke kans om je eigen positie binnen het onderwijssysteem te heroverwegen en te verdiepen. Ontdek hoe jouw persoonlijke groei direct bijdraagt aan je effectiviteit en voldoening in je functie.

 

2. Uitdagingen

 

"Word je geconfronteerd met uitdagingen in de klas waar je geen antwoord op hebt?"

 

Via onderwijsopstellingen kun je complexe en hardnekkige problemen in de klas op een nieuwe manier benaderen, waarbij verborgen dynamieken en oplossingen aan het licht komen die voorheen niet zichtbaar waren.

 

3. Relaties en communicatie

 

"Wil je de dynamiek tussen jou en je personeel of je leerlingen/studenten verbeteren?"

 

Met onderwijsopstellingen ontdek je diepere lagen in de relatie met je collega's of je leerlingen. Dit inzicht helpt je effectievere communicatiestrategieën te ontwikkelen en een positievere werk- en leeromgeving te creëren.

 

4. Persoonlijk welzijn en veerkracht

 

"Wil je veerkrachtig blijven in het steeds veranderende onderwijslandschap?"

 

Deze opstellingen bieden een platform om stressfactoren en persoonlijke uitdagingen te verkennen, waardoor je strategieën ontwikkelt om je veerkracht te versterken en je welzijn in je professionele leven te bevorderen.

 

5. Innovatie en inspiratie

 

"Ben je klaar om geïnspireerd te worden door nieuwe onderwijstechnieken?"

 

Onderwijsopstellingen moedigen je aan om buiten traditionele kaders te denken, wat kan leiden tot innovatieve benaderingen en inspirerende technieken die je kunt toepassen in je dagelijkse schoolpraktijk.

 

6. Impact en invloed

 

"Ben je benieuwd hoe jouw persoonlijke ontwikkeling het onderwijs kan transformeren?"

 

Onderwijsopstellingen tonen hoe persoonlijke ontwikkeling en professionele vaardigheden hand in hand gaan in het creëren van een positieve impact op het onderwijs.

 

 

Wat je kan verwachten.

 

Wat je kan verwachten, is een begeleiding op maat door iemand die het werkveld kent, met aandacht voor de situatie waarover jij knopen wenst te ontwarren. Je komt terecht in een veilig kader dat een goede bedding vormt voor je vraag en het emotioneel proces dat je ervaart. Een opstelling kan best intens zijn, maar achteraf ervaar je een vorm van opluchting, sta je steviger in je schoenen en kijk je vanuit een ander perspectief

 


 

Voor wie?

 

Voor alle niveaus. Voor alle onderwijsprofessionals.

 

Directie, middenkader, leerkrachten, studenten, docenten, pedagogisch begeleiders, onderwijscoaches, clb, beleidsmakers,...

 

Voor iedereen die…

 • de eigen professionaliteit wenst te vergroten,
 • de systemische inzichten wil inzetten voor de werking van klas en school,
 • complexe problemen wil vereenvoudigen,
 • met kinderen en jongeren werkt in om het even welke context,
 • uitdagingen van scholen op een mooie manier wil zien evolueren,
 • papa, mama, grootouder, tante, vriend is van een kind,
 • het onderwijs lichter wil maken,
 • zich vrij wil maken van beperkende patronen,
 • die minder hard wil werken en meer rendement wil behalen,
 • die voelbare resultaten wil behalen,
 • leerlingen en studenten in hun ware potentieel wil zien, 
 • het beleid wil optimaliseren,
 • uit de traditionele oplossingsmethodes wil stappen,
 • deel wil uitmaken van een liefdevolle (r)evolutie,
 • elk mens in zijn/haar stralende kracht wil zetten.

 


 

Wat je kunt opstellen.

 

Elke vraag die je hebt, kan opgesteld worden. Enkele voorbeelden vind je hieronder.

 

 • stress,
 • demotivatie in je klas,
 • klasmanagement,
 • te grote of te weinig persoonlijke betrokkenheid bij je werk,
 • pest- en spijbelgedrag,
 • leerproblemen,
 • concentratieproblemen,
 • werking van een vakteam,
 • invoering van een nieuwe methode,
 • onrust bij kinderen, jongeren en volwassenen,
 • te veel problemen die elkaar opvolgen,
 • personeelsverloop,
 • uittesten van beslissingen en mogelijkheden,
 • personeelskeuze,
 • zware emoties bij kinderen, jongeren en volwassenen,
 • moeilijk functioneren, burn out, depressie,
 • en nog veel meer…

 


 

Wat je meeneemt.

 

 • een ervaring die bijdraagt aan lichtgevend bewustzijn en lichtgevende scholen,
 • een bevrijding van zware emoties,
 • een gevoel van lichtheid,
 • een nieuw perspectief,
 • een voelbare verandering in de situatie,
 • een voelbare verandering bij jezelf en bij de andere betrokkenen,
 • inzichten die bijdragen aan lichtgevend onderwijs,
 • een bijdrage aan pionierswerk,
 • een veranderende kijk op de huidige aanpak van kinderen en jongeren,
 • een veranderende kijk op het huidige functioneren van volwassenen en kinderen,
 • inzicht in wat wél werkt,
 • gemakkelijker je werk kunnen doen,
 • het verder ontvouwen van de oplossingsbeweging in de maanden die volgen,
 • meer kleur en beweging in je eigen denk-, voel- en handelswijze,
 • een uitstraling van blijheid.

 


 

Wil je je verdiepen in de werking van systemische opstellingen dan is

het transformatietraject 'Een systemische kijk voorbij stress op school' wat je zoekt. 

 


 

Wat deelnemers zeggen

 

 • J (Leerkracht): Ik heb begrepen dat verandering op school gebeurt van binnenuit. Dan begin ik te stralen. Daarvoor doe ik het. Ik voel me opgelucht en dankbaar.

 • S (Glunderjuf) : Ik kijk uit naar wat er komen zal in onze school. 

 • A (Leerkracht): Ik heb veel inzichten opgedaan zowel voor mezelf als voor de anderen.

 • B (Glunderjuf): Ik voel me rijk om met verschillende collega's van onze school opstellingen te hebben gedaan.

 • B (Lector): Onvoorspelbaar. Dankbaar voor alle mensen die via hen mijn emoties hebben getoond.

 • E (Zorgcoördinator): Als mensen in hun kracht gaan staan, kunnen ze dat zonder probleem doorgeven aan de leerlingen. Ik voel me dankbaar.

 • N (Leerkracht): Ik heb nu sterk het gevoel dat onderwijs toch nog mijn plek is, ondanks de strubbelingen. Ik ben blij dat er meer mensen voelend zijn in onderwijs. Vanaf nu ga ik levensgraag in plaats van doodgraag lesgeven.

 • K (Directeur): Ik heb nieuwe energie. Dankbaar. 

 • Na deze 'wauw' onderwijsopstellingendag kon ik weer het verlangen en vuur in mij voelen branden en werd ik er opnieuw aan herinnerd waarom ik kleuterjuf ben geworden. Line Willaert

 

 • De opstelling maakte zichtbaar welk beeld ik binnen in mij gevormd had. Onder begeleiding van Hilde zag ik mijn beeld en de werkelijkheid onder ogen en ontstond er beweging en verzachting. Na afloop voelde ik een enorme bevrijding en nu kan ik aanwezig zijn in plaats van voortdurend met mijn gedachten elders. 
  In mijn beroep als schooldirecteur werkt de impact van mijn opstellingen en mijn representant zijn door. Ik heb meer focus en heb geleerd meer op mijn intuïtie en mijn gevoel af te gaan. Mijn wereldbeeld is verruimd en meer inclusief geworden doordat ik mijn eigen thema's onder ogen heb durven zien. Trudy Hogenbirk

 

 • Ik reageer nu pas omdat ik zeker wou zijn dat het effect blijvend was. Ik voel me bij het lesgeven zo veel meer gegrond. Ik sta er beter en kan strikter maar ook rustiger zijn. Ik ben ook duidelijker. Bernadette Fryns

 

 • Toch niet onbelangrijk! Vorige week maandag werkte ik opnieuw met het kind waarvoor ik een vraag stelde. Heel bijzonder! Onze harten konden zich veel beter openen voor elkaar en er was voor de eerste keer oogcontact met dit kind!! Ze werkte mee en er was geen weerstand! Wat fijn om deze ervaring te hebben. Katrien Meerts

 

 • Ik heb weinig woorden voor de afgelopen onderwijsopstelling. Ik voel vooral een diepe dankbaarheid voor hetgeen zichtbaar mocht worden, voor mijn lijf dat dit allemaal gedragen heeft, voor de emoties die los mochten komen. Afgelopen week had ik voor het eerst echt oogcontact met het meisje uit mijn klas dat mij geholpen heeft een stuk van mijn eigen puzzel te zien. Ontroerend en wederom dankbaar. Angelique van Hawersveld

 


 

Wist je al dat...?

 

 • al mijn lezingen, workshops, transformatietrajecten en systemische opstellingen toepasbaar zijn op alle niveaus van een school: voor beginnende of doorwinterde leerkrachten, voor beginnende of doorwinterde directeurs, voor beginnende of doorwinterde (zorg)coördinatoren, ...?
 • mijn werking steeds afgestemd is op de doelgroep die deelneemt?
 • ik put uit een grote ervaringsmand in het onderwijs?
 • ik alles wat ik aanleer heb getoetst in de praktijk? 
 • heel wat onderwijsprofessionals je al zijn voorgegaan en hebben toegepast wat ze hebben geleerd?
 • ik wil bijdragen om het onderwijs lichter te maken?
 • je steeds vrijblijvend een verkennend gesprek kan aangaan voor een traject in je school? 

 


 

Heb je zin in meer?

 

Heb je zin in andere workshops over opstellingen? Dan kunnen de familieopstellingen je zeker bekoren.

 


 

Heb je inspiratie nodig? 

 

Lees mijn blogartikels die ik met heel veel liefde heb geschreven. Ze mogen met iedereen worden gedeeld. 

 
Hilde Van Bulck uitnodigen en boeken.


'Onderwijsopstellingen bieden een heldere systemische kijk op de onderwijspraktijk' kan worden aangevraagd voor je organisatie, je school of je bedrijf via +32 493 24 75 47 of via [email protected].


De eigenwijze kikker

Het geheim van lesgeven en opvoedenHèt boek voor bewuste scholen en vitale leerkrachten.


De tijd van aanmodderen is voorbij. Vanuit haar rol als transformator, directeur, leerkracht, ouder en oma biedt Hilde nieuwe oplossingen aan waar niemand aan denkt. Ze laat in heldere voorbeelden zien hoe we leerproblemen en moeilijk gedrag creatiever kunnen aanpakken dan we tot nog toe deden.


Wil je dat je kind gelukkig is en talentrijk schittert op school? Dan zetten we in op de eigenwijsheid om betere resultaten, prettiger gedrag en creatieve samenwerking te bekomen. De kinderen worden er blij van. De leerkrachten, de directie en jij ook!


De eigenwijze kikker is een boek vol doorleefde ervaringen en concrete oefeningen voor scholen in beweging. Het is geschikt voor elk onderwijsniveau en werd geschreven om volwassenen en kinderen te bekrachtigen. Dit boek is onontbeerlijk in elke lerarenopleiding.
Inspiratiemail

Schrijf je in voor de gratis inspiratiemails van Hilde Van Bulck.

Schrijf me in

'Elke inspiratiemail bevat unieke content die ik met veel liefde schrijf. Daarmee wil ik de nieuwsbrief optillen naar een hoger niveau en jou een meerwaarde aanbieden.' - Hilde Van Bulck

We bakten koekjes!
Accepteer onze lekkernijen voor een optimale gebruikservaring.

Accepteer cookies
 
Meer informatie