Schrijf je in voor de gratis inspiratiemails van Hilde Van Bulck.

Systemisch onderwijsadvies


The teaching experience
Transformatietraject
Ook op aanvraag

'Elke systemische opstelling draagt bij aan

inzicht, groei en leven vanuit je bron, vanuit wie je eigenlijk al bent.

En dan is het feest. Dit geldt ook voor een school.'

- Hilde Van Bulck

 


 

Wat kan systemisch onderwijsadvies voor jouw school betekenen?

 


 

Een woordje uitleg.

 

Je hebt zeker al opgemerkt dat ingewikkelde situaties blijven aanslepen als we onze oude vertrouwde manieren van oplossen inzetten. Ze hebben hun nut zeker bewezen, maar het bewustzijn van ons onderwijs groeit naar een nieuw niveau. Een andere aanpak dient zich aan. 

Als we een probleemsituatie niet in beweging krijgen, is dat omdat er iets onder de radar verborgen blijft en wil gezien worden én omdat we dezelfde oplossingsmethodes blijven gebruiken. Een aantal principes die een school goed doen functioneren zijn uit balans geraakt en vragen om een nieuw evenwicht. Dat is een gunstige evolutie. Het doet de school en haar deelnemers groeien. Een systemische kijk kan daarbij verhelderend zijn.

 


 

Waar leg je de focus op?

 

Het schooljaar deint langzaam uit. De vakantiedagen staan verleidelijk te lonken. In het hoofd van het leidinggevend team fluistert het volgend schooljaar hen al toe, soms zachtjes, soms met wat meer aandrang. Er zijn nog heel wat onzekere factoren die op een antwoord wachten om de planning rond te maken. Hoe beter de planning, hoe gemakkelijker het volgend schooljaar van start gaat en verloopt. 

Hoe zit het met de onafgewerkte thema's van dit schooljaar? De noden. Dat wat er misloopt. Hoop je dat ze stilletjes verdwijnen? Heb je er een plan van aanpak voor? Waar gaat jouw focus naartoe? Naar datgene dat je probeert te vermijden en wenst kwijt te geraken in het nieuwe schooljaar? Heb je al eens gemerkt wat het effect ervan is? 
Wat gebeurt er als je je focus verlegt naar datgene waar je naartoe wilt? Naar de resultaten die je wenst te bereiken? Enig idee wat het effect ervan is? 
Men heeft de neiging om steeds opnieuw te vervallen in de verhalen over wat men niet wenst of wat er is misgelopen. Bij een doeltreffende werking van volgend schooljaar, verplaats je je aandacht best naar waar je naartoe wilt. Het is eigenlijk logisch. Stel dat je een reis plant naar het zuiden van Frankrijk en je kijkt de hele tijd naar waar je vandaan komt. De kans is groot dat je zelfs niet kunt vertrekken. 

Vanuit de verlegging van je focus volgen enkele belangrijke stappen. Vijf stappen die helderheid brengen in het verleggen van de focus.

 

 1. Wat zijn de focus- en de spiegelvragen voor volgend schooljaar?
 2. Welke doelen en uitdagingen bereiken we samen? 
 3. Is de 'waarom we dit doen' duidelijk? 
 4. Werd de engagementsvraag aan iedereen gesteld? 
 5. Welke werkwijze hanteren we? 


Zou jouw school op bepaalde terreinen betekenis kunnen vinden in het verleggen van de focus? Lees dan zeker de getuigenis verder op deze. Voor een vrijblijvend gesprek vind je me via de contactgegevens.

 


 

'Je dankbaarheid uiten, ontroert je, als vanzelf,

alsof je op een dieper niveau weet wie je bent.

Dit geldt ook voor de school en het schoolgebeuren.'

- Hilde Van Bulck

 


 

Wat je kan verwachten.

 

Je wordt begeleid door iemand die jaren in het onderwijs heeft gewerkt en vele jaren ervaring heeft in het onderzoeken van systemische processen. Het probleem dat tot een oplossing wenst te komen wordt gekaderd in het grotere geheel van de school. Aan de slag gaan met systemisch advies kan je school met rasse schreden vooruit doen gaan. De systemische kijk is een proces dat uniek is voor elke school zowel qua tijd, inhoud, werkwijze en het aantal betrokkenen. 

 

 • Inzet van twee pijlers: Teaching by being en systemische inzichten.
 • Een veilig schoolklimaat creëren.
 • Herstelbeweging in gang zetten.
 • Bewustzijn in verband met aanwezig-zijn (Teaching by being) activeren.
 • Zelfonderzoek - individueel en collectief.
 • Onderzoek van spiegelingen en projecties.
 • Geen oplossing, maar beweging in gang zetten. 
 • Ontwikkelen van directiebereidheid, leerkrachtenbereidheid, leerbereidheid. 
 • Verplaatsen en herfocussen van de cameralens. 
 • Het belang van groepsvorming. 
 • Het belang van de plek. 
 • Het belang van de geschiedenis van de school. 
 • Doelen onderzoeken.
 • Prikkelverarmend beleid en lesgeven.

 


 

'We zien nog geen fractie van de kennis die in ons grote onbewuste veld aanwezig is.

Het speelveld van informatie is oneindig.

De oplossingen die eruit verder komen, reiken voorbij onze verbeelding.

Stel je voor dat je die kunt inzetten voor je school.'

- Hilde Van Bulck

 


 

Voor wie?

 

Voor scholen die vanuit een hedendaags bewustzijn ...

 

 • beleid willen voeren,
 • met het team een hoger niveau willen bereiken,
 • moeilijke thema's in beweging willen zetten,
 • de innerlijke organisatie willen vereenvoudigen,
 • een nieuw pedagogisch project willen uitwerken,
 • het bewustzijn van de schoolwerking willen verhogen,
 • een crisis willen omzetten in kracht en nieuwe kansen. 

 


 

Waarom is systemisch advies deugddoend voor directies?

 

 • Je wordt gehoord en gezien in wat je bezorgdheden zijn. 
 • Je kunt sparren op een ander niveau.
 • Je voelt je gedragen. 
 • Je krijgt voeding die je miste en je optilt.
 • Je kan het advies onmiddellijk in je werking implementeren.
 • Je ervaart onmiddellijk de werking ervan bij toepassing. 
 • Je boort nieuwe krachtbronnen aan. 
 • Je horizon verruimt.
 • Je innerlijke bewegingsruimte neemt toe.
 • Je hebt het gevoel dat je schoolwerk lichter wordt.

 


 

Wat anderen zeggen...

 

'Het begeleidingstraject dat mijn personeel en ik voor onze school hebben gevolgd kan ik samenvatten in vier woorden: vernieuwend, groei, zuurstof en inzicht.
De onderwijsopstellingen met het team waren heel waardevol. We hebben leren kijken vanuit een andere invalshoek. We hebben inzichten verworven die we ervoor niet vonden, althans niet met ons hoofd. Mijn leerkrachten staan steviger in hun rol. Ze durven zich meer uiten en de dingen meer bespreekbaar maken. Er wordt steeds meer betrokken geconfronteerd. 
Door de individuele coaching ben ik steviger gaan staan en kreeg ik meer duidelijkheid. Ik ben me bewuster van mijn 'zijn' in mijn rol als directeur. Ik dacht dat ik niet oordeelde, wat toch het geval was, en dat is sterk verminderd. Ik voel meer begrip zonder 'soft' te zijn. Mijn functioneren op school is gemakkelijker geworden en ik kan meer tools toepassen. Ik vertel mijn ervaringen aan mijn collega's en vertel hen hoe wij zijn gegroeid.

 

Dank je wel,
voor alle inzichten die je me gaf,
voor het vertrouwen en de discretie,
voor je duidelijke taal,
voor het betrokken confronteren,
om me opnieuw te laten geloven in mijn eigen voelen.
Dank je wel om in mij te geloven.'

Kristel De Ranter, directeur basisschool

 


 

Wist je al dat...?

 

 • al mijn lezingen, workshops, transformatietrajecten en systemische opstellingen toepasbaar zijn op alle niveaus van een school: voor beginnende of doorwinterde leerkrachten, voor beginnende of doorwinterde directeurs, voor beginnende of doorwinterde (zorg)coördinatoren, ...?
 • mijn werking steeds afgestemd is op de doelgroep die deelneemt?
 • ik put uit een grote ervaringsmand in het onderwijs?
 • ik alles wat ik aanleer heb getoetst in de praktijk? 
 • heel wat onderwijsprofessionals je al zijn voorgegaan en hebben toegepast wat ze hebben geleerd?
 • ik wil bijdragen om het onderwijs lichter te maken?
 • je steeds vrijblijvend een verkennend gesprek kan aangaan voor een traject in je school? Hilde Van Bulck uitnodigen en boeken.


'Systemisch onderwijsadvies' kan worden aangevraagd voor je organisatie, je school of je bedrijf via +32 493 24 75 47 of via [email protected].


Inspiratiemail

Schrijf je in voor de gratis inspiratiemails van Hilde Van Bulck.

Schrijf me in

'Elke inspiratiemail bevat unieke content die ik met veel liefde schrijf. Daarmee wil ik de nieuwsbrief optillen naar een hoger niveau en jou een meerwaarde aanbieden.' - Hilde Van Bulck

We bakten koekjes!
Accepteer onze lekkernijen voor een optimale gebruikservaring.

Accepteer cookies
 
Meer informatie